Café/Dessert -Chi nhánh
One Tea - Phan Văn Khỏe
50 Phan Văn Khỏe, Quận 6, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
45,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0