Ông Thường Food - Shop Online - Huỳnh Văn Chính
Shop Online -Chi nhánh
Ông Thường Food - Shop Online - Huỳnh Văn Chính
32/2 Huỳnh Văn Chính, Quận Tân Phú, TP. HCM
20,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0