Oops! - Trà Sữa & Tráng Miệng
Café/Dessert
Oops! - Trà Sữa & Tráng Miệng
48 Hoa Cúc, P. 7, Phú Nhuận District, TP. HCM
29,000 - 78,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0