Oppa Milk Tea
Café/Dessert
Oppa Milk Tea
96 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
09:00 - 22:00
24,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0