Oppa Milk Tea - Sữa Chua & Trà Trái Cây
Café/Dessert

Oppa Milk Tea - Sữa Chua & Trà Trái Cây

73 Đặng Chất, P. 3, Quận 8, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
24,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0