Ozzy Fresh - Thịt Bò Nhập Khẩu - Nguyễn Trường Tộ
Shop/Cửa hàng, Shop Online

Ozzy Fresh - Thịt Bò Nhập Khẩu - Nguyễn Trường Tộ

45 Nguyễn Trường Tộ, P. 12, Quận 4, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0