Ozzy Fresh - Thịt Bò Nhập Khẩu - Hoàng Diệu
Úc
Ozzy Fresh - Thịt Bò Nhập Khẩu - Hoàng Diệu
37 Hoàng Diệu, P. 12, Quận 4, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 12:30 | 13:00 - 17:30
100,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0