Panda - Grill Beer & Hotpot
Quán ăn -Chi nhánh

Panda - Grill Beer & Hotpot

88 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM
8lượt đánh giá từ Now
40,000 - 290,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0