Papas' Chicken & Beer - Nguyễn Quý Đức
Quán ăn -Chi nhánh
Papas' Chicken & Beer - Nguyễn Quý Đức
13 Nguyễn Quý Đức, Quận 2, TP. HCM
60,000 - 330,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0