Papas' Chicken & Beer Thủ Đức
Nhà hàng -Chi nhánh
Papas' Chicken & Beer Thủ Đức
165 Thống Nhất, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
10:30 - 22:00
50,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0