Papaxốt - Phạm Hùng
Nhà hàng -Chi nhánh
Papaxốt - Phạm Hùng
8A Phạm Hùng, P. 4, Quận 8, TP. HCM
25,000 - 180,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,600đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,600đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0