Paris Baguette - Estella Place
Tiệm bánh -Chi nhánh

Paris Baguette - Estella Place

Tầng 1, Estella Place, L1-04, 88 Song Hành, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 550,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0