Partea - English Tearoom - Nguyễn Huệ
Café/Dessert -Chi nhánh

Partea - English Tearoom - Nguyễn Huệ

Tầng 4, Tầng 4, 42 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
50,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0