Café/Dessert -Chi nhánh
Passio Coffee - Zen Plaza
Zen Plaza, 54 - 56 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 22:00
25,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0