Pasteur Street Brewing Co. - Original Taproom & Restaurant
Nhà hàng -Chi nhánh
Pasteur Street Brewing Co. - Original Taproom & Restaurant
144 Pasteur, Quận 1, TP. HCM
9lượt đánh giá từ Now
16:00 - 23:59
10,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0