Dừa Dằm Pee - Shop Online
Món Việt
Dừa Dằm Pee - Shop Online
32A Thi Sách, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
11:30 - 21:00
25,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0