Peek a Boo Tea - Coffee
Café/Dessert

Peek a Boo Tea - Coffee

1583 Đường 3 Tháng 2, P. 16, Quận 11, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0