Perfume Dance
Café/Dessert, Quán ăn
Perfume Dance
44-46 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
40,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0