PewPew - Chân Gà & Chân Vịt Rút Xương Sả Tắc - Shop Online - Phú Thọ Hòa
Shop Online -Chi nhánh

PewPew - Chân Gà & Chân Vịt Rút Xương Sả Tắc - Shop Online - Phú Thọ Hòa

156/74 Phú Thọ Hoà, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:15
170,000 - 170,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0