Phá Lấu Bò - Bình Thới
Ăn vặt/vỉa hè
Phá Lấu Bò - Bình Thới
230 Bình Thới, P. 10, Quận 11, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 17,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0