Phá Lấu Bò A Chảy
Quán ăn
Phá Lấu Bò A Chảy
A03 Dương Đình Nghệ, P. 8, Quận 11, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
11:00 - 21:30
20,000 - 33,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0