Phan Thị - Bánh Bèo Huế - Tân Hòa Đông
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh
Phan Thị - Bánh Bèo Huế - Tân Hòa Đông
55 Tân Hòa Đông, P. 14, Quận 6, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
1,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0