Phở 28 - Lữ Gia
Quán ăn

Phở 28 - Lữ Gia

28/28 Lữ Gia, P. 15, Quận 11, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 13:00 | 16:00 - 22:00
20,000 - 33,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0