Phở Bò Hòa Hiệp - 3 Tháng 2
Món Việt
Phở Bò Hòa Hiệp - 3 Tháng 2
1429 Đường 3 Tháng 2, P. 16, Quận 11, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0