Phở Lâm - Âu Cơ
Quán ăn
Phở Lâm - Âu Cơ
243 Âu Cơ, Quận 11, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 23:00
45,000 - 66,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0