Phở Loe - Phở Bò, Beefsteak & Gà Ác Tiềm
Quán ăn
Phở Loe - Phở Bò, Beefsteak & Gà Ác Tiềm
83 Tam Hà, P. Tam Phú, Thủ Đức, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0