Phở Vạn Kiếp 91 - Vạn Kiếp
Quán ăn -Chi nhánh
Phở Vạn Kiếp 91 - Vạn Kiếp
91 Vạn Kiếp, P. 3, Bình Thạnh, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 12:00 | 16:30 - 21:30
25,000 - 39,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0