Phúc Lợi - Sữa Chua Nếp Cẩm - Phạm Hùng
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh
Phúc Lợi - Sữa Chua Nếp Cẩm - Phạm Hùng
370 Phạm Hùng, P. 5, Quận 8, TP. HCM
20,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0