Phúc Long Coffee & Tea - Crescent Mall
Café/Dessert -Chi nhánh
Phúc Long Coffee & Tea - Crescent Mall
Tầng Trệt, Tầng G Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
08:30 - 21:00
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0