Phúc Long Coffee & Tea - Cộng Hòa
Café/Dessert -Chi nhánh
Phúc Long Coffee & Tea - Cộng Hòa
1B Cộng Hòa, Tân Bình, TP. HCM
07:00 - 21:00
25,000 - 77,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0