Phúc Long Coffee & Tea - Golden Plaza
Café/Dessert -Chi nhánh
Phúc Long Coffee & Tea - Golden Plaza
Golden Plaza, 922 Nguyễn Trãi, P. 14, Quận 5, TP. HCM
08:00 - 22:00
30,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
8,400đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
8,400đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0