Phúc Long Coffee & Tea - Sky Garden
Café/Dessert -Chi nhánh
Phúc Long Coffee & Tea - Sky Garden
34 Phạm Văn Nghị, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
25,000 - 77,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0