Phúc Long Coffee & Tea - TNL Plaza
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long Coffee & Tea - TNL Plaza

L1 - 05 TNL Plaza, 346 Bến Vân Đồn, P. 1, Quận 4, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:30
25,000 - 77,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0