Phúc Long Coffee & Tea - VietJet Plaza
Café/Dessert -Chi nhánh
Phúc Long Coffee & Tea - VietJet Plaza
VietJet Plaza, 60A Trường Sơn, P. 2, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:30
25,000 - 77,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0