Pizza Hut - AEON Mall Bình Tân
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Hut - AEON Mall Bình Tân
Aeon Mall Bình Tân, 1 Đường Số 17A, P. Bình Trị Đông, Bình Tân, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0