Pizza Hut - AEON Mall Tân Phú
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Hut - AEON Mall Tân Phú
30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 400,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0