Pizza Hut - Hoàng Hoa Thám
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Hut - Hoàng Hoa Thám
15D Hoàng Hoa Thám, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
29,000 - 419,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0