Pizza Hut - Nguyễn Trãi
Nhà hàng -Chi nhánh

Pizza Hut - Nguyễn Trãi

264-266 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
150,000 - 330,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0