Pizza Hut - Nguyễn Trãi
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Hut - Nguyễn Trãi
264-266 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP. HCM
10:00 - 22:00
150,000 - 330,000
Phí giao hàng
4,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
4,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0