Pizza Hut - Now Zone Nguyễn Văn Cừ
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Hut - Now Zone Nguyễn Văn Cừ
Lầu 3, 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 21:20
200,000 - 330,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
24 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0