Pizza Hut - Quang Trung
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Hut - Quang Trung
283 Quang Trung, Gò Vấp, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
39,000 - 164,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0