Pizza Hut - Sky Garden 1
Quán ăn -Chi nhánh

Pizza Hut - Sky Garden 1

Sky Garden 1, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 7, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
200,000 - 400,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0