Pizza Inn - Huỳnh Mẫn Đạt
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Inn - Huỳnh Mẫn Đạt
77A Huỳnh Mẫn Đạt, P. 7, Quận 5, TP. HCM
60,000 - 132,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0