PJ's Coffee - Thảo Điền
Café/Dessert -Chi nhánh
PJ's Coffee - Thảo Điền
British International School, 101 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
30,000 - 450,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0