PJ's Coffee - Thảo Điền
Café/Dessert -Chi nhánh
PJ's Coffee - Thảo Điền
British International School, 101 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
06:00 - 16:00
30,000 - 450,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0