Pokémon - Trà Sữa & Xiên Que
Café/Dessert
Pokémon - Trà Sữa & Xiên Que
327/2 Quang Trung, P. 10, Gò Vấp, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0