Qoobee Fruit & Milk Tea
Café/Dessert
Qoobee Fruit & Milk Tea
61 Nguyễn Thượng Hiền, P. 5, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
10:00 - 22:00
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0