Quán ăn
Quán 60 - Nhậu Bình Dân
60 Tùng Thiện Vương, P. 11, Quận 8, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 220,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0