Nhà Hàng Thuần Chay Nhà Tôi (Vegan)
Ăn chay -Chi nhánh
Nhà Hàng Thuần Chay Nhà Tôi (Vegan)
16 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM
10,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,600đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,600đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0