Chú Ba - Phá Lấu & Khổ Qua Cà Ớt - Dương Đình Nghệ
Quán ăn
Chú Ba - Phá Lấu & Khổ Qua Cà Ớt - Dương Đình Nghệ
22 Dương Đình Nghệ, P. 8, Quận 11, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 66,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0