Đặc Sản Hào Sữa - Nguyễn Thượng Hiền
Quán ăn
Đặc Sản Hào Sữa - Nguyễn Thượng Hiền
351 Nguyễn Thượng Hiền, Quận 3, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0