Đặc Sản Hào Sữa - Nguyễn Thượng Hiền
Quán ăn
Đặc Sản Hào Sữa - Nguyễn Thượng Hiền
351 Nguyễn Thượng Hiền, Quận 3, TP. HCM
20,000 - 150,000
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0