Quán Ngân - Hủ Tiếu Sa Đéc & Hủ Tiếu Khô
Quán ăn

Quán Ngân - Hủ Tiếu Sa Đéc & Hủ Tiếu Khô

Lô A19 KDC Bách Giang, Điện Hoa 24H, Quận 9, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0