Quán Ngự Bình - Món Huế
Món Việt, Món Miền Trung
Quán Ngự Bình - Món Huế
82 CX Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Phú Nhuận, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0