Quán Nhậu Ba Be
Quán nhậu
Quán Nhậu Ba Be
3T Tô Hiệu, Tân Phú, TP. HCM
50,000 - 70,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0